Как да проверя моето ЦКР ?

Как да видите какви кредити дължите ?

ЦКР справка онлайн

цкр-проверка

Онлайн ЦКР справка в сайта на БНБ

Можете да проверите вашата кредитна история, да проверите всичките ви активни кредити и всички неактивни кредити за последните 5 години, като пуснете онлайн справка на вашата кредитна история.
Справката я получавате на вашата електронна поща (вашият email). Справката се заплаща, като ако не бързате има опция за срок от 14 дни, която е напълно безплатна. Ако бързате до 4 работни часа, справката ще ви струва 10 лева, до 24 часа - 5 лева, до 7 работни дни - 1 лев и до 14 дни - БЕЗПЛАТНА.

Как се пуска онлайн справка от централният кредит регистър (ЦКР) ?

1. Необходимо е да имате електронен подпис. Ако нямате електронен подпис, можете да си извадите такъв за няколко часа. За повече информация как да получите електронен подпис посетете сайта на БОРИКА

2. Ако имате електронен подпис отивате в сайта на БНБ - натиснете върху БНБ или ако влизате от друго устройство влезте в сайта bnb.bg след това минавате през следните менюта: Регистри и услуги > Електронни административни услуги > Информация за кредитна задлъжнялост
След това се уверете, че вашият електронен подпис е включен и отворете секцията Подаване на заявление за информация от ЦКР.
Сега ще ви се е отворила страницата Заявление за информация от Централния кредитен регистър и най-отгоре ще видите попълнено вашето ЕГН.
Под вашето ЕГН попълвате трите ви имена по начина по който са изписани на документа ви за самоличност.
След това попълвате вашата електронна поща, ако не е попълнена автоматично.
След това попълвате вашият телефон за контакт
След това избирате срока за изпълнение, като в зависимост от срока, колкото е по-бърза услугата е и толкова по-скъпа.
Цените за справката са следните:

До 4 работни часа - 10 лева
До 24 часа - 5 лева
До 7 работни дни - 1 лев
В 14 дневен срок - БЕЗПЛАТНО

След това, ако сте избрали някой от платените планове, натискате върху плана, след това натискате върху "преглед", след това натискате върху бутона "ОК" и след това натискате върху бутона плащане с "ПОС" и въвеждате данните на вашата карта. Извършвате плащането и в зависимост от срока, който сте избрали ще получите справката на вашата електронна поща. Ако сте избрали безплатният вариант до 14 дни, ще ви бъде изпратена справката.

Как се чете справка от централният кредит регистър (ЦКР) ?

След като сте получили справката и я отворите, най-отгоре ще видите I. Лице по кредитни договори с идентификационен код: тук ще пише вашите данни.
Отдолу следващата колонка е Текущо състояние на кредитите За да разберете колко пари е декларирала фирмата към БНБ, че им дължите, можете да погледнете колонката "Балансова експозиция" - това са парите, които фирмата кредитор е заявила към БНБ, че вие и дължите за да погасите кредита.

Следващата категория е Просрочия по активни и по погасени кредити - тук са всичките ви забавени вноски, всичките ви необслужвани кредити, като институциите са описали от какъв период не сте правили плащане, а от най-ляво можете да видите кога са подали информацията. Тук информацията е от 5 години назад, така че можете да видите дори кредити, които сте погасили. Това не означава, че им дължите пари. Ако имате неизплатени кредити те ще бъдат в колонката: Текущо състояние на кредитите.

Image placeholder

Кирил Борисов

Женен съм с три деца, занимава се от 15 години с финанси и като цяло работя в областта на кредитирането. Смея да кажа, че съм кредитен експерт, постоянно се развивам и чета всички на тази тематика. В свободното ми време обичам да пиша, да ходи на риболов и на почивка със семейството ми.